Instalacje OZE w Gminie Krasnystaw
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary Ilość podgrzanej wody
20 0C 121216.2 kWh 5,207,378.52 litrów
30 0C 121216.2 kWh 3,471,585.68 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostało: 415 instalacji solarnych.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 9.24 %.

Print Friendly, PDF & Email